Server message

ตั้งรหัสใหม่
การยืนยัน
ลืมพาสเวิร์ด
รับเครื่องหมาย
การยืนยัน
ลืมพาสเวิร์ด

เครื่องหมายEmailได้ส่งให้

ลืมพาสเวิร์ด

ไม่มีอีเมลดังกล่าว

กรุณากรอกใหม่
ตัวอักษรแรก: All ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX YZ
 • Crasher-รางวัลมือใหม่ iOS

  ราคา: ฟรี     |     สต็อก: 1849     |     จำนวนจำกัด: 0
  เนื้อหา:หินตีบวก*20 น้ำตาเทพธิดา*15 สกอรางวัล*2 gold*50000
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-รางวัลมือใหม่ Android

  ราคา: ฟรี     |     สต็อก: 0     |     จำนวนจำกัด: 0
  เนื้อหา:หินตีบวก*20 น้ำตาเทพธิดา*15 สกอรางวัล*2 gold*50000
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Holy Knight IOS รางวัล

  ราคา: ฟรี     |     สต็อก: 3122     |     จำนวนจำกัด: 1
  เนื้อหา:รูนอธิษฐาน*2 คริสตัลสีรุ้ง*5 ผลึกเวทย์กวาดล้าง*10 ป้ายรีเฟรชตลาดมืด*1
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมซ้ายตรง “Bonus”เลือก“ของขวัญสื่อ”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Holy Knight รางวัล

  ราคา: ฟรี     |     สต็อก: 0     |     จำนวนจำกัด: 1
  เนื้อหา:รูนอธิษฐาน*2 คริสตัลสีรุ้ง*5 ผลึกเวทย์กวาดล้าง*10 ป้ายรีเฟรชตลาดมืด*1
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมซ้ายตรง “Bonus”เลือก“ของขวัญสื่อ”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Saga go - ห่อของขวัญพิเศษ(ห่อซิลเวอร์) IOS

  ราคา: 1Coin     |     สต็อก: 0     |     จำนวนจำกัด: 1
  เนื้อหา:ดาวอัพปีก*8 หินอัพเกรดสัตว์ขี่*2 เพชรผูก*88
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “รางวัล”เลือก“โค้ด”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-ห่อของขวัญพิเศษ IOS

  ราคา: 1Coin     |     สต็อก: 0     |     จำนวนจำกัด: 1
  เนื้อหา:เพชรผูก*100 ผลึกATKขึ้น3 *1 กุญแจเครื่องญาณ*10
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-ห่อของขวัญพิเศษ andriod

  ราคา: 1Coin     |     สต็อก: 0     |     จำนวนจำกัด: 1
  เนื้อหา:เพชรผูก*100 ผลึกATKขึ้น3 *1 กุญแจเครื่องญาณ*10
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-ห่อของขวัญ1 IOS

  ราคา: 99Coin     |     สต็อก: 124     |     จำนวนจำกัด: 2
  เนื้อหา:เพชรผูก*100 ผลึกATKขึ้น3 *1 กุญแจเครื่องญาณ*10
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-ห่อของขวัญ2 IOS

  ราคา: 498Coin     |     สต็อก: 64     |     จำนวนจำกัด: 2
  เนื้อหา:ห่อชิ้นส่วนชุดแฟชั่น*3 ถุงผลึกสุดคุ้ม*1 ทอง*100W
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-ห่อของขวัญ3 IOS

  ราคา: 998Coin     |     สต็อก: 0     |     จำนวนจำกัด: 2
  เนื้อหา:เศษนาโน*5 เศษทะเลเงา*5 ชิ้นส่วนเนโกะ*5 ทอง*600w
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-ห่อของขวัญ3 andriod

  ราคา: 998Coin     |     สต็อก: 9     |     จำนวนจำกัด: 2
  เนื้อหา:เศษนาโน*5 เศษทะเลเงา*5 ชิ้นส่วนเนโกะ*5 ทอง*600w
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-ห่อของขวัญ2 andriod

  ราคา: 498Coin     |     สต็อก: 57     |     จำนวนจำกัด: 2
  เนื้อหา:ห่อชิ้นส่วนชุดแฟชั่น*3 ถุงผลึกสุดคุ้ม*1 ทอง*100W
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Crasher-ห่อของขวัญ1 andriod

  ราคา: 99Coin     |     สต็อก: 33     |     จำนวนจำกัด: 1
  เนื้อหา:เพชรผูก*100 ผลึกATKขึ้น3 *1 กุญแจเครื่องญาณ*10
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมล่างตรง “ไอเทมมอลล์”เลือก“โค้ดรางวัล”
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Dark Ares IOS ชุดรางวัลมือใหม่ S1-Ares

  ราคา: ฟรี     |     สต็อก: 1601     |     จำนวนจำกัด: 1
  เนื้อหา:แร่ใหญ่ขั้น1*30 จิตมังกรม่วง*1 กล่องทองแดง *1 กุญแจทองแดง*1น้ำยาENขวดเล็ก*5 Gold*88888
  วิธีใช้:1. ผู้เล่นต้องทำการล็อคอินเข้าเกมส์
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่มุมซ้ายตรง “รูปตัวละคร”เลือก“ตั้งค่า”เลือก“โค้ตรางวัล“
  3. จากนั้นทำการใส่รหัสโค้ตที่ได้รับลงไปเพื่อรับรางวัลทันที
  Get Gifts
 • Thumb Empires ชุดรางวัลมือใหม่

  ราคา: ฟรี     |     สต็อก: 0     |     จำนวนจำกัด: 1
  เนื้อหา:Gem*5 ผลึกสายฟ้า*5 ผลึกอธิษฐาน*5 ทอง*500K
  วิธีใช้:1. คลิกที่ไอคอน“ตั้งค่า”
  2. เลือก“Item Code”
  3. กรอก“Item Code”ให้ถูกต้องเพื่อรับรางวัล
  Get Gifts
首字母: 全部 ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UBWX YZ
 • 遊戲虛寶名稱

  價格: 8956豆點     |     庫存: 8956件     |     有效期: 載止2016-12-31
  內容:10W銅 錢,銀寶箱 * 5,羽毛 * 3,商店刷新令 * 10
  使用方法:主界面--设置--输入兑换码--兑换成功
  領取禮包 激活码:C45TE4
รับ

จำนวนจำกัด:5

สต็อก:10

ราคารวม: Coin

แลกเปลี่ยน