Server message

ตั้งรหัสใหม่
การยืนยัน
ลืมพาสเวิร์ด
รับเครื่องหมาย
การยืนยัน
ลืมพาสเวิร์ด

เครื่องหมายEmailได้ส่งให้

ลืมพาสเวิร์ด

ไม่มีอีเมลดังกล่าว

กรุณากรอกใหม่

ข้อตกลงของสมาชิก

ยินดีต้อนรับท่านสมาชิกเข้าสู่ www.4399th.com ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกที่ไว้และเลือกใช้ในงานบริการของทาง 4399th เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ต่างๆของท่านโปรดอ่านเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดของทาง 4399th เมื่อท่านทำการสมัครบัญชีและกลายเป็นสมาชิกของ 4399th หรือทำการล็อกอินเข้าสู่ตัวเกมส์ต่างๆของทาง 4399th นั้นถือว่าท่านได้อ่านรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆและยอบรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของการบริการจากทาง 4399th แล้ว

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการสมาชิก

1.บุคคลที่ใช้โปรแกรมช่วยหรือโปรแกรมอื่นๆที่ผิดกฎหมายทุกชนิดในการเล่นเกม ทางทีมงาน4399thมีสิทธิ์ที่จะทำการระงับ ID ถาวร

2.บุคคลที่ใช้คำไม่สุภาพ ใช้คำพูดที่ดูหมิ่น เหยียดหยามหรือข่มขู่พนักงานของ 4399th ทีมงาน4399thมีสิทธิ์ที่จะทำการระงับ ID ถาวร

3.หากผู้เล่นไม่พอใจในบัญชีปัจจุบัน ผู้เล่นสามารถเลือกไม่ใช้งานบัญชีเก่า และทำการสมัครบัญชีใหม่ได้

4.บุคคลที่ทำการแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน 4399TH รวบไปถึงการแอบอ้างจำหน่ายสินค้าผ่านในเกมส์หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการคดโกง หลอกลวง หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นได้รับความเสียหาย ทีมงาน4399thมีสิทธิ์ทำการระงับ ID ถาวร

5.บุคคลที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลสมาชิก สามารถติดต่อทีมงาน เพื่อแจ้งข้อมูล ID ได้ หากมีพฤติกรรมที่นำข้อมูล User ID และ Password ของท่านไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับ 4399th แต่อย่างใด และทีมงาน4399thมีสิทธิ์ทำการระงับ ID ถาวร

6.บัญชีที่ทำการสมัครทั้งหมดจะสามารถใช้ในการเล่นเกมเท่านั้น ห้ามกระทำการใดๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์และระบบของทาง 4399th หรือแก่ผู้อื่น เช่น การปล่อยไวรัส ฯลฯ ถ้าหากพบเจอทางทีมงาน4399thมีสิทธิ์ที่จะทำการระงับ ID ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาได้ถาวร

7.4399th ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งชื่อ User ID หรือชื่อตัวละคร โดยไม่อนุญาติให้ตั้งชื่อโดยใช้คำที่สื่อความหมายถึง 4399th รวมถึงคำหรือคำดัดแปลงที่สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม หากพบทีมงาน 4399thจะดำเนินการระงับ User ID หรือตัวละครนั้นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.User ID และ Password เป็นข้อมูลส่วนตัว หากนำ User ID และ Password ของท่านไปให้บุคคลอื่น หมายถึงท่านได้มอบสิทธิ์การใช้ ID ให้กับบุคคลอื่นแล้ว ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาข้อมูล User ID และ Password ของท่านให้ปลอดภัยและโปรดระมัดรวังในการหลอกลวงจากบุลคลที่ไม่ประสงค์ดี


เงื่อนไขและข้อบังคับของเกม

1.ผู้เล่นทุกท่านจะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูล User ID และ Password ของท่านให้ปลอดภัย หาก User ID และ Password ถูกบุคคลอื่นทราบโดยมีเหตุผลมาจากตัวผู้เล่นเอง ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

2.ข้อปฏิบัติในการเล่นเกมที่ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามมีดังต่อไปนี้

2.1ห้ามใช้คำพูดในการประกาศหรือการโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหา ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา เชื้อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง เรื่องเพศ ภาพลามกอนาจาร การข่มขู่ผู้เล่นหรือข้อความต่างๆที่สร้างความเสียหายให้กับเกมส์ ตลอดจนข้อความที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2.2ห้ามทำการแอบอ้างตัวเป็นทีมงานของทาง 4399th ในทุกกรณี

2.3ห้ามกระทำ การโฆษณาใดๆ ก่อนการได้รับการอนุญาติจากทางทีมงาน

2.4ห้ามนำเกมส์ของ 4399thไปดัดแปลง ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

2.5รวมไปถึงกฏระเบียบและข้อห้ามอื่นๆที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐบาล


กติกาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของเกม

1.4399thยินดีและพร้อมรับฟังผู้เล่นที่แจ้งปัญหาและบั๊ก(bug)ต่างๆภายในเกมส์ หากทีมงาน4399thได้พิสูจน์แล้วเป็นความจริง ทางทีมงานจะมีรางวัลสำหรับความร่วมมือแก่ผู้เล่น

2.ผู้เล่นกระทำการใช้บั๊ก (bug) หรือข้อผิดพลาดของเกมส์ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อกลุ่มของตนเองทั้งหมด หากทีมงานตรวจพบ จะสามารถระงับ ID ได้ทันที


คำอธิบายของการหยุดให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลงของการบริการ

ทางทีมงาน4399thขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงในงานบริการ ในกรณีต่อไปนี้ สำหรับนำความไม่สะดวกหรือเกิดการสูญเสีย ทีมงาน 4399th จะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น

1.การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำ การอัพเดทระบบฯลฯ ในกรณีนี้จะทำการหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ทีมงาน 4399th จะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทุกท่าน

2.เกิดปัญหาทางเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

3.กรณีที่เกิดปัญหาทางอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

4.ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

5.กรณีที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยของสมาชิก และบุคคลที่สาม

6.กรณีที่เกิดปัญหาอันไม่คาดคิดกับฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ซอฟแวร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เกิดการล้มเหลว